Thời sự địa phương

Tin trong nước

Người đưa tin 24G

Thời sự quốc tế

Thể thao

Giới thiệu phim

Phim

Giải trí

Chuyên đề THVL

Chương trình nhân đạo

Nhìn ra thế giới

Chất lượng sống

Chương trình phát thanh

Thông báo