Thời sự địa phương

Trà Ôn quá tải trong việc cấp giấy khai sinh

15/10/2018

Thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được tỉnh Vĩnh Long triển khai thực hiện từ hơn 1 tháng qua. Tuy nhiên, trong quá trình thu thập dữ liệu, đa phần những người lớn tuổi không có giấy khai sinh – bắt buộc phải đi trích lục nên đã xảy ra tình trạng quá tải tại bộ phận tư pháp hộ tịch.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »