Danh sách ủng hộ

Danh sách ủng hộ Những ước mơ xanh từ ngày 20/10/2018 đến 27/10/2018

31/10/2018

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

714

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

715

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000

716

Nhựt Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân

Cái Bè, Tiền Giang

100,000 

717

Nguyên Hùng Phong

Mang Thít

100,000

718

Lò nem Sáu Xệ Con

Tân Hạnh, Long Hồ

200,000

719

Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000

720

Bà Từ

P4, TPVL

100,000

721

Phan Liên Chi

TPHCM

1,000,000

722

Yến Trâm

Trường An

50,000

723

Tiệm điện Năm Xây

Chợ Vĩnh Long

50,000

724

Trung tâm phục hồi da Lan Quyên

P1, TPVL

500,000

725

Minh Văn

Lớp 11/4 Trường Lưu Văn Liệt

50,000

726

Minh Huy

Lớp 6/5 Trường Lê Quí Đôn

50,000

727

Bảo Vinh

Bình Chánh, TPHCM

50,000

728

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »