Người đưa tin 24G

Rủi ro khi dùng tài khoản lưu trữ lậu

03/11/2018

Đánh vào tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng, hiện các trang web bán hàng online lại rao bán lậu những tài khoản lưu trữ với giá rẻ gấp nhiều lần nhà cung cấp dịch vụ. Điều này tồn tại nhiều rủi ro cũng như bất cập cho người sử dụng.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »