Thời sự địa phương

Một số vấn đề cần lưu ý khi thu, đổi ngoại tệ

07/11/2018

Theo quy định, người dân được phép cất giữ hoặc gửi tiết kiệm ngoại tệ. Tuy nhiên, không được phép dùng ngoại tệ để thanh toán. Người dân có nhu cầu đổi ngoại tệ phải đến Ngân hàng hoặc Doanh nghiệp được cấp phép thu đổi ngoại tệ.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »