Thời sự địa phương

Doanh nghiệp học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác

19/05/2017

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các chi, đảng bộ thuộc khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long thực hiện với nhiều nội dung, hình thức khác nhau. Trong đó, nổi bật là phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »