Thời sự địa phương

Vĩnh Long: Nội dung khiếu nại, tố cáo sai chiếm phần lớn

17/07/2017

Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ đầu năm 2017 đến nay, qua tiếp gần 550 lượt công dân cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận, xem xét và giải quyết 41 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong đó, chiếm 50% số vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »