Thời sự địa phương

Tam Bình khẩn trương khắc phục thiệt hại nhà cửa do hoàn lưu bão số 14

22/11/2017

Tam Bình là địa phương bị hoàn lưu bão số 14 gây thiệt hại về nhà cửa nhiều nhất tỉnh Vĩnh Long. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, người dân và chính quyền địa phương các cấp nỗ lực thực hiện các biện pháp khắc phục. Đến nay công tác này cơ bản hoàn thành, góp phần ổn định việc sinh hoạt của người dân.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »