Thời sự địa phương

Đại hội đại biểu Hội châm cứu tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2017 – 2022

23/11/2017

Sáng nay, Hội châm cứu tỉnh Vĩnh Long tổ chức đại hội đại biểu khóa 3, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Gần 80 đại biểu đại diện cho trên 980 hội viên tham dự đại hội. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »