Danh sách ủng hộ

Danh sách ủng hộ Ước mơ xanh từ ngày 27/11/2017 đến 03/12/2017

05/12/2017

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

846

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000  

847

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000 

848

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

200,000 

849

Bé Nhựt Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê

Cái Bè, Tiền Giang

           50,000  

850

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000 

851

Chị Tư

K1, P3, TPVL

100,000 

852

Hân Nghi, Bibin, Hiền Nghi

P8, TPVL

60,000  

853

Bà Từ

P4, TPVL

200,000 

854

Nhựt Vinh

P5, TPVL

200,000  

855

Cô Lan

P9, TPVL

100,000  

856

Yến Trâm

Trường An

50,000  

857

Tiệm điện Năm Xây

Chợ Vĩnh Long

50,000  

858

Trung tâm phục hồi da Lan Quyên

P1, TPVL

500,000  

859

Minh Văn

Lớp 11/4 Trường Lưu Văn Liệt

50,000  

860

Minh Huy

Lớp 6/5 Trường Lê Quí Đôn

50,000  

861

Bảo Vinh

Bình Chánh, TPHCM

50,000  

862

Bạn xem đài

P4, TPVL

100,000  

863

Lò Nem Sáu xệ Con

Tân Hạnh, Long Hồ

200,000  

864

Huỳnh Mai

P5, TPVL

400,000  

865

Tiệm ô tô Phong

P9, TPVL

50,000  

866

Đinh Ngọc Chơn

Bình Chánh, TPHCM

1,200,000 

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »