Danh sách ủng hộ

Danh sách ủng hộ Ước mơ xanh từ ngày 18/12/2017 đến 24/12/2017

26/12/2017

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

911

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

   50,000  

912

Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

 200,000  

913

Anh Hùng

P1, TPVL

   50,000  

914

Bé Nhựt Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê

 

   50,000  

915

Bà Từ

P4, TPVL

 200,000  

916

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

   50,000  

917

Tiệm Bánh Hải Ký

P1, TPVL

 200,000  

918

Hân Nghi, BiBin, Hiền Nghi

P8, TPVL

   60,000  

919

Cô Nhuần

 

 100,000  

920

Bạn xem đài

P4, TPVL

 300,000  

918

Hân Nghi, Bibin, Hiền Nghi

P8, TPVL

   60,000  

919

Cô Nhuần

 

 100,000  

920

Bạn xem đài

 

 300,000  

921

Chị Liên

P4, TPVL

 200,000  

922

Yến Trâm

Trường An

   50,000  

923

Tiệm điện Năm Xây

Chợ Vĩnh Long

   50,000  

924

Trung tâm phục hồi da Lan Quyên

P1, TPVL

 500,000  

925

Minh Văn

Lớp 11/4 Trường Lưu Văn Liệt

   50,000  

926

Minh Huy

Lớp 6/5 Trường Lê Quí Đôn

   50,000  

927

Bảo Vinh

Bình Chánh, TPHCM

   50,000  

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »