Danh sách ủng hộ

Danh sách ủng hộ Thắp sáng niềm tin từ ngày 25/12/2017 đến 31/12/2017

01/01/2018

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

1007

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

1008

Hồ Thi

 

100,000 

1009

Nguyễn Thị Ngọc Nga

TPHCM

200,000 

1010

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

1011

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

1012

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

1013

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

1014

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

1015

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000 

1016

Bà Từ

P4, TPVL

200,000 

1017

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000 

1018

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

200,000 

1019

Ông Phạm Việt Hùng, Bà Lâm Thị Bé Ba

TPVL

100,000

1020

 Phạm Quỳnh Như, Thùy Linh, Kim Ngân, Trường Huy, Thành Quí

cháu nội Ông Phạm Việt Hùng

125,000 

1021

Nguyễn Thị Kiều Loan

54/13D Mậu Thân, P3, TPVL

100,000

1022

Khả Vy

P1, TPVL

50,000

1023

Chị Số 39

Chợ Vĩnh Long

500,000 

1024

Nguyên Thanh Hung

 

 5,000,000  

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »