Danh sách ủng hộ

Danh sách ủng hộ Ước mơ xanh từ ngày 25/12/2017 đến 31/12/2017

01/01/2018

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

928

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

929

Nguyễn Hùng Phong

Trường tiểu học Nhơn Phú, Mang Thít

100,000  

930

Bé Nhựt Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê

Cái Bè, Tiền Giang

50,000

931

Hân Nghi, Bibin, Hiền Nghi

P8, TPVL

60,000  

932

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000  

933

bà Từ

P4, TPVL

200,000  

934

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000  

935

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

200,000 

936

Yến Trâm

Trường An

50,000  

937

Tiệm điện Năm Xây

Chợ Vĩnh Long

50,000  

938

Trung tâm phục hồi da Lan Quyên

P1, TPVL

500,000  

939

Minh Văn

Lớp 11/4 Trường Lưu Văn Liệt

50,000  

940

Minh Huy

Lớp 6/5 Trường Lê Quí Đôn

50,000  

941

Bảo Vinh

Bình Chánh, TPHCM

50,000  

942

Bé Nhựt Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê

Cái Bè, Tiền Giang

50,000  

943

Chị số 39

Chợ Vĩnh Long

500,000  

944

Bạn xem đài

TPVL

100,000  

945

Ảnh Màu Xuân Phát

P2, TPVL

400,000  

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »