Người đưa tin 24G

Người đưa tin 24G: Trẻ mẫu giáo được hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 10% mức lương cơ sở

12/01/2018

Trẻ em mẫu giáo sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng (nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định), thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học, nội dung trên vừa được quy định tại Nghị định số 6/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »