Thời sự địa phương

Vĩnh Long nâng chất lượng nông thôn mới

13/01/2018

Với sự tập trung chỉ đạo của Tỉnh ủy, điều hành hiệu quả của UBND tỉnh, cùng sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của nhân dân, năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Long đã đạt được kết quả khả quan, góp nâng cao đời sống của người dân, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »