Thời sự địa phương

Nước sạch cho người khuyết tật nghèo

09/02/2018

Nước sạch là một nhu cầu thiết yếu. Thế nhưng qua khảo sát thực tế ở các địa phương, vẫn còn rất nhiều người đang sử dụng nguồn nước sinh hoạt không hợp vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe. Bằng những tấm lòng thiện nguyện, nhiều tổ chức, cá nhân đã chung tay giúp người khuyết tật nghèo, cận nghèo có nguồn nước sạch sử dụng. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »