Danh sách ủng hộ

Danh sách ủng hộ Địa chỉ nhân đạo từ ngày 12/02/2018 đến 25/02/2018

26/02/2018

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

2175

Nguyễn Ngọc Hùng, Phạm Minh Thừa

P8, TPVL

500,000

2176

Giáo viên hưu

Khóm Nguyễn Thái Học, P1, TPVL

200,000

2177

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

2178

Ông Huỳnh Văn Nữa

Sửa chữa cầu đường 715

200,000

2179

Bé Huỳnh Tăng Triệu Yên

Trường Nguyễn Du

100,000

2180

Sáu Hòa

Tân Hội, TPVL

50,000

2181

Chị Lê Thị Mỹ Duyên

UBND xã Trường An

50,000

2182

Lê Thành Trắc

Tân Bình, Tân Hội

50,000

2183

Nguyễn Trung Điền

P5, TPVL

50,000

2184

Tâm Hồng

Lò heo quay Mỹ Thuận

100,000

2185

Phạm Thị Hường

Mỹ Phú, Tân Hội

50,000

2186

Nguyễn Thị Sáu

Mỹ Thuận, Tân Hội

50,000

2187

Trúc Vy, Quang Thái

Mỹ Thuận, Tân Hội

50,000

2188

Lâm Văn Phi

Côn Đảo

50,000

2189

Trần Kim Sáng

100 Mỹ Phú, Tân Lộc

50,000

2190

Sáu Mỹ

Mỹ Thuận, Tân Hội

50,000

2191

Lê Thị Tám, Kenndy, Kenji

Tân Hội, TPVL

50,000

2192

Chị Hiền

P8, TPVL

50,000

2193

Huy Luân, Vân Anh

P9, TPVL

200,000

2194

Phú Quí, Vinh Sang, Đại Lợi, Cát Tường

P4, TPVL

100,000

2195

Gđ Bà Nguyễn Thị Tư

K1, P3, TPVL

50,000

2196

Lục Văn Nghĩa

An Phú A, Long An, Long Hồ

200,000

2197

Minh Thiện

TT Long Hồ

500,000

2198

Anh Trung

44 Lê Văn Tám, P1, TPVL

50,000

2199

Ông Bữu Pháp

P5, TPVL

100,000

2200

Khoa, Khôi, Khương

P4, TPVL

400,000

2201

Đỗ Cao Cường

Astralia

400,000

2202

Chị Minh Thư

Đài Pt – THVL

100,000

2203

Ông Lê Văn Thưởng

Châu Thành, Đông Tháp

50,000

2204

Khả Vy

P1, TPVL

50,000

2205

Bảo Ngọc, Thanh

P4, TPVL

50,000

2206

Bạn xem đài

Vĩnh Long

600,000

2207

Bé Lâm Gia Hân

Trường tiểu học Nhơn Phú, Mang Thít

50,000

2208

Lê Thị Mai

P8, TPVL

300,000

2209

Phạm Chí Thành

Phú Thạnh 4, Đồng Phú,  Long Hồ

1,000,000

2210

Trong Tín

P4, TPVL

200,000

2211

Trần Thị Mè

An Hòa, Định An, Lấp Vò, Đồng Tháp

240,000

2212

Chú Năm Tồn

Thanh Đức, Long Hồ

50,000

2213

Anh Dũng

P5, TPVL

100,000

2214

Chiêm Hoàng Đạt

P2, TPVL

200,000

2215

Khóm Bạn xem đài

P5, TPVL

300,000

2216

Trần Thị Sên

Bờ Liệt Sĩ

50,000

2217

Nhà máy xay lúa Nguyễn Đức

Tân An Hội, Mang Thít

100,000

2218

Ông Lê Hữu Điền

CT Hội Khuyến Học Tân Long Hội Mang Thít

50,000

2219

Dương Văn Năng

Taân Long Hội, Mang Thít

50,000

2220

Nội thất Mai Trang

P4, TPVL

250,000

2221

Hà Văn Rồng, Bà Lê Thị Tiếng

P4, TPVL

50,000

2222

Trang Anh + Nhật Anh

P2, TPVL

50,000 

2223

Nguyễn Thị Mỹ Vân

P9, TPVL

50,000 

2224

Dương Hoài Vũ

Ngân Hàng Agribank Vĩnh Long

100,000 

2225

Ồng Trần Văn Bảy ( Bí Thư)

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

2226

Nguyễn Lữ

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

2227

Ông Nguyễn Văn Mười

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

2228

Ông Huỳnh Văn Nhiều

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

2229

Bà Nguyễn Kim Em

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

2230

Bà Trần Thanh Xuân

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

2231

Ông Sáu Sĩ

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

2232

Cửa hàng điện Vinh Hồ

K1, P3, TPVL

100,000

2233

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

giáo viên tiểu học Long An A, Long Hồ

50,000 

2234

Phân Bón Ba Bê

Xuân Hiệp, Trà Ôn

500,000 

2235

VLXD Út Hóa

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

2236

Nhóm Bạn xem đài

Hựu Thành, Trà Ôn

50,000

2237

Bà Nguyễn Thị Lùng

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000 

2238

Cô Thủy

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000 

2239

Trung (Hai kiểng)

Hựu Thành, Trà Ôn

10,000 

2240

Cô Cẩm Mai

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

2241

Mười Bi

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000 

2242

Gọn (bán vải)

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000 

2243

Luận (bán vải)

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000 

2244

Bé Xuân Nghi

Vĩnh Long

20,000 

2245

Chú Hiền Lương

TPCM

20,000 

2246

Điểm bán thịt bò Út Mập

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

2247

Điểm bán thịt bò Bò Kiều

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

2248

Lò mổ bò Tư Y

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000 

2249

Hai Hoàng ( Quan Phú)

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000 

2250

Em Trang

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000 

2251

Ông Điều Nhung

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

2252

Tạp hóa Ngân Lượng

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

2253

Trại hòm Trọng Nghĩa

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000 

2254

Trạm Y Tế

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

100,000 

2255

Phòng Răng Việt Thanh

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

2256

Áo Cưới Quang Vinh

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

2257

Tám Nha

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000

2258

Ông Đặng Văn Trực

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

2259

Ông Đặng Văn Truyền

Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

100,000 

2260

Bà Nguyễn Thị Chiêu

Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000 

2261

Trần Thị Tô Pha

Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000 

2262

Nguyễn Thị Bê

Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000 

2263

Trần  Kim Thắm

Tân Bình, TPHCM

50,000 

2264

Đồng Thị Thơ

Trường Định, Quới An, Vũng Liêm

50,000

2265

Nguyễn Thị Thu Ngân

Xuân Hiệp, Trà Ôn

50,000

2266

Nguyễn Kim Phượng

Xuân Hiệp, Trà Ôn

100,000 

2267

Phạm Minh Hồng, Phạm Thị Bé

TT Vũng Liêm

100,000

2268

Thú Y Hoàng Vũ

TT Vũng Liêm

200,000

2269

Văn Thố

TT Vũng Liêm

50,000

2270

Chín Hồng

TT Vũng Liêm

100,000

2271

Uốn tóc Minh Nguyệt

TT Vũng Liêm

20,000

2272

Nhà Sách Hồng Nhan

TT Vũng Liêm

50,000

2273

Lê Thị Kim Hương

TT Vũng Liêm

50,000

2274

Mỹ Phẩm Hằng

TT Vũng Liêm

50,000

2275

Bé Sáu

TT Vũng Liêm

20,000

2276

Photo Ngọc Châu

Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

2277

Yến Ngọc

Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

2278

Ngọc Hân + Nhật Hào

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

2279

Nhà thuốc Bắc vạn Sanh Hòa

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

2280

Bé Bi

Trung Ngãi, Vũng Liêm

20,000

2281

Hoàng Vũ

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

2282

Đăng Khoa

Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

20,000

2283

Bé Đình Quân

TPHCM

50,000

2284

Phan Thị Lanh

Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

2285

Tạ Thi Diệp

Trung Thành Tây, Vũng Liêm

50,000

2286

Đoàn Vũ Lâm

ấp I, Trung Ngãi

50,000

2287

Bé Khác Long

Trung Ngãi, Vũng Liêm

20,000

2288

Nguyễn Quốc Dũng

 

20,000

2289

Đoàn Thúy Thảo

Ấp 1, Trung Ngãi

50,000

2290

Huỳnh Anh Thư, Huỳnh Nguyễn Anh Duy

Thuốc tây Bảy Do, Tt Vũng Liêm

100,000

2291

Quầy sách Hồng Nhi

Trung Ngãi, Vũng Liêm

200,000

2292

Bánh xem Thảo An

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

2293

Văn Vĩnh Phúc

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

2294

ĐTDĐ Minh Hiếu

Trung Ngãi, Vũng Liêm

100,000

2295

Shop quần áo Cô Hoa

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

100,000 

2296

Cô Mỹ Ảnh

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

200,000 

2297

Quán cà phê Bảy Tỉ

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000 

2298

Quán bún bò huế Mỹ Mỹ

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000 

2299

Cửa hàng TAGS Tuấn Thảo

Long Hiệp, Long Hồ

50,000 

2300

ĐTDĐ Thanh Phong

Long Hiệp, Long Hồ

50,000 

2301

Cửa hàng ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

2302

Cô Út Nhỏ (cây xăng Thuận Phát)

Tân Long, Mang Thít

50,000 

2303

Nguyễn Phước Thành

Tân Long, Mang Thít

50,000 

2304

Nguyễn Thị Hồng

Phước Lộc A, Bình Phước, Mang Thít

100,000

2305

Cô Năm Kim

Chợ Long Hiệp, Long Hồ

50,000 

2306

Nguyễn Thị Xuân Hoa

Chợ Long Hiệp, Long Hồ

50,000 

2307

Nguyễn Thị Liêm

Chợ Long Hiệp, Long Hồ

50,000 

2308

Trần Tiến Dũng

Phước Lộc A, Bình Phước, Mang Thít

100,000 

2309

Lâm Hồng Ảnh

Bình Phước, mang Thít

100,000 

2310

Lê Thành Nghiêm

Bình Hòa, Hòa Tịnh, Mang Thít

50,000 

2311

Nguyễn Thị Út

Bình Hòa, Hòa Tịnh, Mang Thít

50,000 

2312

Nguyễn Thị Tuyết Nga

Phước Lộc A, Bình Phước, Mang Thít

50,000 

2313

Tiệm buôn Giang Ký ( Mười Tua)

Trung Ngãi, Vũng Liêm

100,000 

2314

Huỳnh Xuân Vân

Canada

100,000 

2315

Hảo ( phế liệu)

Hòa Bình, Trà Ôn

100,000

2316

Vật tư nông nghiệp Năm Vân

chợ Hòa Bình, Trà Ôn

100,000

2317

Thức ăn gia súc Mười Nghị

chợ Hòa Bình, Trà Ôn

100,000

2318

Hai cháu Hữu Tài + Thanh Xuân

bến phà Chánh An, Mang Thít

50,000

2319

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Phà Chánh An

50,000

2320

Bé Diễm Mi + Diễm Hương

bến phà Chánh An, Mang Thít

50,000

2321

Đại lý thuốc tây Hải

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

2322

Thủy, Dừng

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

2323

Trần Diễm Hương

bến phà Tân Quới Trung, Vũng Liêm

50,000

2324

Nhà Khách Tấn Duy

Tân Quới Trung, Vũng Liêm

50,000

2325

ĐTDĐ Vũ

Tân Quới Trung, Vũng Liêm

50,000

2326

Phạm Thị Hà

Tân Quới Trung, Vũng Liêm

50,000

2327

Nguyễn Hữu Tâm

Tân Quới Trung, Vũng Liêm

50,000

2328

Nguyễn Việt Quân

HS TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000

2329

Lê Đặng Trung Nghĩa

HS THCS  Cái Nhum, Mang Thít

200,000

2330

Bùi Minh Quân

HS Huyện Mang Thít

100,000

2331

Bùi Anh Kiệt

HS Huyện Mang Thít

100,000

2332

Nguyễn An Khang

HS Huyện Mang Thít

200,000

2333

Cô Thủy ( bán thịt heo)

Tân Quới Trung, Vũng Liêm

50,000

2334

Nguyễn Thiện Phương

Tân Lộc, Tam Bình

50,000

2335

VLXD Quốc Hội

Hòa Lộc, Tam Bình

50,000

2336

Thượng tọa Thích Phước Hùng

Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình

100,000

2337

Đại đức Thích Minh Đạt

Chùa Bửu An, Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

2338

Nguyễn Thị Hồng Nga

Hiếu Kinh B, Hiếu Thành, Vũng Liêm

50,000

2339

Hội từ thiện

Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm

100,000

2340

DNTN Út Mân

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000

2341

Nguyễn Phúc Thịnh

Tân Khánh, Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

2342

Trại cây Thành Tấn

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

2343

Nguyễn Thị Mỹ Thanh

USA

50,000

2344

DNTN Nguyễn Khiêm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

2345

Ông Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

2346

Tiệm vàng Thúy Hằng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

2347

Tiệm vàng Mười Tạ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

2348

Tiệm hột Minh Nghĩa

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

2349

Đại lý vé số Mười Hiệp

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

2350

VLXD Phước Hùng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

2351

Bà Bùi Thị Dung

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

2352

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

2353

Bà năm Hùng

Tân An Luông, Vũng Liêm

250,000

2354

Bà Trần Thị Âu

Ấp 6, Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

2355

Bà Trần Thị Đầy

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

2356

Điện thoại di động Anh Kiệt

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

2357

Cô Hà (bán gạo)

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

2358

Cô Hà (bán bánh)

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

2359

Đổ Ý Ly

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

2360

Tiệm uốn tóc Phương Quyên

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

2361

Dương Xuân Hoàng

Tân An Luông, Vũng Liêm

30,000

2362

Thanh Diễm + Diễm Nhi

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

2363

Cô Diễm Hoàng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

2364

Ngọc Hân + Nhật Hào

ấp 7, Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

2365

Nguyễn Thị Tuyết

ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

2366

Tiệm Thanh Hồng

Phụ Tùng Honda, Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

2367

Huỳnh Hồng Vi

Rạch Giá, Kiên Giang

50,000

2368

CLB Hưu Trí

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

2369

Ông Phú Vinh

Trung Thành Tây, Vũng Liêm

100,000

2370

Pt Diệu Quí

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

2371

Pt Huệ Chánh

Xuân Hiệp, Trà Ôn

50,000

2372

VTNN Nam Ký

TT Vũng Liêm

50,000

2373

Nguyễn Hữu Vinh

Tân Long Hội, Mang Thít

50,000

2374

Trang + Huy

Tân Long Hội, Mang Thít

50,000

2375

Pt Diệu Hạnh ( Vợ Ba Sơn)

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

2376

Pt Diệu Hương

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

2377

Lớp Bốn 1 Trường Tiểu học Đặng Văn Hạnh

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

2378

Lớp Bốn 2 Trường Tiểu học Đặng Văn Hạnh

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

2379

Bảo Ngọc

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

2380

Chị Loan

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

2381

Trần Công Phong, Trần Công Vinh

USA

200,000

2382

Pt Chùa Sơn

Tường Lộc, Tam Bình

200,000

2383

Gđ Thầy Hiếu

TT Tam Bình

200,000

2384

Sạp quần áo Cô Hai

Tt Tam Bình

100,000

2385

Cửa hàng BH Cô Nga

Tt Tam Bình

50,000

2386

Cửa hàng BH Cô Tuyết

Tt Tam Bình

50,000

2387

Tiệm Sắt Kim Quang

Tt Tam Bình

100,000

2388

Sạp thịt heo Vũ Mai

Tt Tam Bình

100,000

2389

Thức ăn gia súc Minh Tuyền

Tt Tam Bình

100,000

2390

ĐTDĐ Thanh Nga

Tt Tam Bình

100,000

2391

Quảng cáo Như Ý

Tt Tam Bình

100,000

2392

Hồ Minh Thái

 

50,000

2393

Chú Thu ( bến đồ Lò Vôi)

Tường Lộc, Tam Bình

100,000

2394

Trần Thị Gái

Tam Bình

100,000

2395

Ngô Thị Tuyết

Tam Bình

50,000

2396

Võ Thị Tạo

Tam Bình

100,000

2397

Cô Dung

Bến đò TT Tam Bình

100,000

2398

Dì 2 Thành

Tam Bình

100,000

2399

Cô Kiều

Tam Bình

100,000

2400

Võ Thị Bé Tư

 

200,000

2401

Phú Khang, Bảo Ngọc

Mang Thít

200,000

2402

Nguyễn Duy Khánh

Mang Thít

50,000

2403

Trần Chí Hùng

Tam Bình

500,000

2404

Trần Minh Tuấn

Trà Ôn

50,000

2405

Trần Minh Vũ

Trà Ôn

100,000

2406

Nguyễn Ngọc Điệp

Trà Ôn

50,000

2407

Lê Hoàng Cảnh

Hòa Bình, Trà Ôn

100,000

2408

Lại Văn Tám

Hội NCT Mỹ Hòa

100,000

2409

Nguyễn Văn Rơi

Mỹ Hòa

100,000

2410

Lại Thị Út

Mỹ Hòa

50,000

2411

Lê Thị Hồng Thu

 

100,000

2412

Lê Hà Bắc

Thuận An

100,000

2413

Quán Như Ý

Bình Minh

100,000

2414

Lê Thị Hoa

Hòa An

100,000

2415

Lê Thị Những

Mỹ Hòa

100,000

2416

Sơn Dv

Thành Phước

100,000

2417

Nguyễn Văn Khanh

Cơ sở máy cuốc Hòa Thới

100,000

2418

Phạm Kim Quyền

Hòa An

100,000

2419

Nguyễn Thanh Quí

Lớp 5/2 Thành Trung

100,000

2420

Nguyễn Thanh Quy

Thaành Trung

100,000

2421

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Hòa Bình, Trà Ôn

100,000

2422

Nguyễn Thị Đèo

Hòa Bình, Trà Ôn

100,000

2423

Nguyễn Thị Hoàng

Hòa An

100,000

2424

Lâm Văn Sĩ

Hòa Bình, Trà Ôn

100,000

2425

Nguyễn Thị Cẩm Hồng

Hòa Bình, Trà Ôn

100,000

2426

Đoàn Thị Em

Hòa Bình, Trà Ôn

100,000

2427

Nguyễn Thị Kim Hằng

Hòa Bình, Trà Ôn

100,000

2428

Nguyễn Văn Thổ Anh

Hòa Bình, Trà Ôn

50,000

2429

Bà Từ

P4, TPVL

300,000

2430

Trường Ngọc

P4, TPVL

100,000

2431

Bạn xem đài

Vĩnh Long

5,500,000

2432

Lê Thị Yến Nhi

Xuân Hiệp, Trà Ôn

50,000

2433

Đô La

P2, TPVL

300,000

2434

Ông Phạm Việt Hùng, bà Lâm Thị Bé Ba

TPVL

100,000

2435

Phạm Quỳnh Như, Thùy Linh, Kim Ngân, Thành Quí, Trường Huy

cháu nội ông Phạm Việt Hùng

125,000

2436

Võ Thị Mỹ Linh

Cty Pepsico Việt Nam Chi Nhánh Cần Thơ

200,000

2437

Bà Lâm Thị Ngó

P1, TPVL

200,000

2438

Bé Lâm Minh Đan

P1, TPVL

200,000

2439

Kim Hoàng, Bảo Bảo, Cà Na

P1, TPVL

100,000

2440

Dì Năm Sơn

K1, P2, TPVL

100,000

2441

Anh Thành ( bán dừa dứa)

Tân Hòa

100,000

2442

Hồ Quang Huy, Quang Nghi

26/15B Phạm Thái Bường, P4, TPVL

100,000

2443

Gđ Ông Bà Sáu Em

P2, TPVL

200,000

2444

Vân Anh

Chợ Cua, P4, TPVL

30,000

2445

Bé Kim Ngân

Chợ Cua, P4, TPVL

20,000

2446

Gia Hân, Gia Bách

Chợ Cua, P4, TPVL

40,000

2447

Anh Khoa, Anh Duy

Trường Nguyễn Du

100,000

2448

Thanh Phong, Tường Vân

Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TPVL

100,000

2449

Pháp Tâm, Hoa Minh

Võ Thị Sáu, P1, TPVL

100,000

2450

Cô Nga – CLB Yoga

P1, TPVL

50,000

2451

Chị Huệ, Ngọc Huệ

Áo cưới Hồng Cúc, P2, TPVL

100,000

2452

Cô Mai (nghỉ hưu)

P1, TPVL

50,000

2453

Bác sĩ Triết

P4, TPVL

50,000

2454

Cô Nga

Thanh Đức, Long Hồ

50,000

2455

Bà Từ

Phật tử chùa Kỳ Viên

30,000

2456

Khác Duy, Anh Thi

Pt Chùa Kỳ Viên

50,000

2457

Tập thể Calli

 

100,000

2458

Người Vĩnh Long

 

50,000

2459

Sư cô Huệ Diệu

Chùa Nhứt Tâm, Trà Ôn

50,000

2460

Cô Nam

Cali

200,000

2461

Trần Thanh Bình

Hiếu Hiệp, Hiếu Phụng, Vĩnh Long

100,000

2462

Trần Thanh Thủy

Long Thuận A, Long Phước, Long Hồ

100,000

2463

Nguyễn Hoàng Anh

P4, TPVL

50,000

2464

Huỳnh ThịTú Trinh, Ngụy Diệu Quang
 Ngụy Khả Doanh

Phạm Thái Bường, P4, TPVL

600,000

2465

Baạn xem đài

 

100,000

2466

Vũ Thị Thơm

P3, TPVL

1,000,000

2467

Bs Quang Tuyền

P4, TPVL

400,000

2468

Khả Vy

P1, TPVL

50,000

2469

Tập thể CB – CNV

Đài PT – THVL

1,000,000

2470

Nguyễn Thiị Kiều Loan

54/13D Mậu Thân , P3, TPVL

100,000

2471

Chị Minh Thư

Đài PT – THVL

100,000

2472

Ông Lê Văn Thưởng

Châu Thành, Đông Tháp

50,000

2473

Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long

 

3,000,000

2474

Chú Tổng

P1, TPVL

500,000

2475

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000

2476

DNTN TM Thanh Bình

170 Nguyễn Huệ, P8, TPVL

200,000

2477

DNTN Loan Thanh Bình

64/20 Phó Cơ Điều, P4, TPVL

350,000

2478

Bạn xem đài

 

200,000

2479

Huỳnh Thị Mỹ Hương

P2, TPVL

100,000

2480

Kim Ngọc

P3, TPVL

50,000

2481

Ánh – Nga

K1, P2, TPVL

50,000

2482

Chị Tư

K1, P2, TPVL

100,000

2483

Gđ Chú hai Việt

Phước Hậu, Long Hồ

200,000

2484

Bà Từ

P4, TPVL

300,000

2485

Trường Ngọc

P4, TPVL

100,000

2486

Bạn xem đài

 

200,000

2487

Bạn xem đài

 

200,000

2488

Bạn xem đài

 

2,000,000

2489

Trinh Minh Luan

 

400,000

2490

Bui Thi Ha

 

400,000

2491

Bạn xem đài

 

100,000

2492

Tieu Ngoc Do

An Giang

500,000

2493

Ly The Van

TPHCM

500,000

2494

Tập thể tổ 8

K4, P4, TPVL

300,000

2495

Anh chị Tư Đạt

K6, P5, TPVL

200,000

2496

Hai bé Bảo Hân, Khả Hân

K1, TT Long Hồ,

400,000

2497

Anh Nguyễn Công Khanh

K1, P5, TPVL

200,000

2498

Lương Minh Tâm

P5, TPVL

200,000

2499

Phạm Thị Phiếu

Tân Túc, Bình Chánh, TPHCM

400,000

2500

Nguyễn Anh Đào

K1, TT Long Hồ,

200,000

2501

Trương Thị Kiều Thanh

K1, TT Long Hồ,

200,000

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »