Danh sách ủng hộ

Danh sách ủng hộ Ước mơ xanh từ ngày 12/02/2018 đến 25/02/2018

26/02/2018

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

121

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000  

122

Ông Đinh Ngọc Chơn

Thử Thừa, TPHCM

1,200,000  

123

Chị Liên

P4, TPVL

200,000  

124

Bé Như Quỳnh

P4, TPVL

300,000  

125

Bé Xuân Mai

P5, TPVL

50,000  

126

Yến Trâm

Trường An

50,000  

127

Tiệm điện Năm Xây

Chợ Vĩnh Long

50,000  

128

Trung tâm phục hồi da Lan Quyên

P1, TPVL

       500,000  

129

Minh Văn

Lớp 11/4 Trường Lưu Văn Liệt

50,000  

130

Minh Huy

Lớp 6/5 Trường Lê Quí Đôn

50,000 

131

Bảo Vinh

Bình Chánh, TPHCM

50,000  

132

Bạn xem đài

P3, TPVL

700,000  

133

Bà Từ

P4, TPVL

200,000  

134

Bà Trần Thị Sên

Bờ Liệt Sĩ

50,000  

135

Mỹ phẩm Gluta White

TPHCM

3,000,000  

136

Hân Nghi, Bi Bin, Hiền Nghi

P8, TPVL

60,000 

137

Bé Nhựt Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân

Cái Bè, Tiền Giang

     100,000  

138

Yến Trâm

Trường An

50,000  

139

Tiệm điện Năm Xây

Chợ Vĩnh Long

50,000  

140

Trung tâm phục hồi da Lan Quyên

P1, TPVL

       500,000  

141

Minh Văn

Lớp 11/4 Trường Lưu Văn Liệt

50,000  

142

Minh Huy

Lớp 6/5 Trường Lê Quí Đôn

50,000 

143

Bảo Vinh

Bình Chánh, TPHCM

50,000  

144

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000  

145

Chị Tư

K1, P3, TPVL

100,000  

146

Bà Từ

P4, TPVL

200,000  

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »