Danh sách ủng hộ

Danh sách ủng hộ Thắp sáng niềm tin từ ngày 26/02/2018 đến 04/3/2018

06/03/2018

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

144

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000 

145

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000 

146

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

200,000 

147

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

200,000 

148

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

149

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

150

Bà Hà Thị năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

151

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

152

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

153

Ông phạm Việt Hùng, Lam Thị Bé Ba

TPVL

100,000 

154

Phạm Quỳnh Như, Thùy Linh, Kim Ngân, Thành Quí, Trường Huy

 

125,000 

155

Bà Từ

P4, TPVL

200,000 

156

Khả Vy

P1, TPVL

50,000  

157

Nguyễn Thị Kiều Loan

54/13D Mậu Thân, P3, TPVL

100,000 

158

Lò nem Sáu Xệ Con

Tân Hạnh, Long Hồ

200,000 

159

Hà Phước Vinh

P1, TPVL

100,000  

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »