Danh sách ủng hộ

Danh sách ủng hộ Ước mơ xanh từ ngày 26/02/2018 đến 04/3/2018

06/03/2018

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

147

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000  

148

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000  

149

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

200,000  

150

Chú Trương Hữu Trí

 

200,000  

151

Bé Nhựt Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân

Cái Bè, Tiền Giang

    100,000  

152

Nguyễn Hùng Phong

Trường tiểu học Nhơn Phú, Mang Thít

    100,000  

153

Bà Từ

P4, TPVL

200,000  

154

Hân Nghi, Bi Bin, Hiền Nghi

P8, TPVL

60,000 

155

Yến Trâm

Trường An

50,000  

156

Tiệm điện Năm Xây

Chợ Vĩnh Long

50,000  

157

Trung tâm phục hồi da Lan Quyên

P1, TPVL

    500,000  

158

Minh Văn

Lớp 11/4 Trường Lưu Văn Liệt

50,000  

159

Minh Huy

Lớp 6/5 Trường Lê Quí Đôn

50,000 

160

Bảo Vinh

Bình Chánh, TPHCM

50,000  

161

Lò nem Sáu Xệ Con

Tân Hạnh, Long Hồ

200,000 

162

Ông Đinh Ngọc Chơn

Thủ Thừa, TPHCM

1,200,000  

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »