Danh sách ủng hộ

Danh sách ủng hộ Ước mơ xanh từ ngày 05/3/2018 đến 11/3/2018

12/03/2018

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

163

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000 

164

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000  

165

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

200,000  

166

Bé Nhựt Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân

Cái Bè, Tiền Giang

         100,000  

167

Lê Sport

P9, TPVL

100,000 

168

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000 

169

Hân Nghi, Bi Bin, Hiền Nghi

P8, TPVL

60,000 

170

Bà Từ

P4, TPVL

200,000  

171

Tập thể công nhân nhà máy tính Huỳnh

Phạm Thái Bường, P4, TPVL

200,000

172

Yến Trâm

Trường An

50,000  

173

Tiệm điện Năm Xây

Chợ Vĩnh Long

50,000  

174

Trung tâm phục hồi da Lan Quyên

P1, TPVL

500,000  

175

Minh Văn

Lớp 11/4 Trường Lưu Văn Liệt

50,000  

176

Minh Huy

Lớp 6/5 Trường Lê Quí Đôn

50,000 

177

Bảo Vinh

Bình Chánh, TPHCM

50,000  

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »