Tin thế giới

Cuộc tổng tuyển cử mang tính bước ngoặt ở Cuba

13/03/2018

Mới đây, cử tri Cuba đã đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử, chọn ra các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Cuộc bầu cử trên diễn ra 5 năm một lần và được coi là biểu tượng đoàn kết của nhân dân Cuba. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »