Thời sự địa phương

Vũng Liêm đẩy mạnh đưa cây màu xuống ruộng

13/03/2018

Để đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, tăng thu nhập trên đơn vị  diện tích đất canh tác, năm 2018, nông dân huyện Vũng Liêm tiếp tục đưa cây màu xuống ruộng. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »