Thế giới quanh ta

Bảo tàng xà phòng Marseille ở Pháp

14/03/2018

Người dân Pháp không ai lại không biết đến xà phòng Marseille. Thế nhưng hiện chỉ còn 4 công ty sản xuất xà phòng Marseille theo kiểu truyền thống. Đây là lý do chính phủ Pháp và người dân Marseille đang nỗ lực để bảo tồn nghề truyền thống này. Và sự ra đời của Viện bảo tàng xà phòng Marseille chính là một trong những cách ấy.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »