Thời sự địa phương

Nỗi lo phân bón kém chất lượng trong vụ Hè Thu

12/04/2018

Trong sản xuất lúa, nông dân luôn có nỗi lo về phân bón giả, phân bón kém chất lượng. Nỗi lo này càng lớn hơn khi kết quả kiểm tra hàng năm của ngành chức năng cho thấy sự làm ăn gian dối của một số nhà sản xuất phân bón chưa có dấu hiệu dừng lại.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »