Tin thế giới

Nghề hoa tiêu ở cảng Marseille (Pháp)

14/04/2018

Tương tự các hải cảng lớn khác, cảng Marseille của Pháp cũng có quy định buộc những chiếc tàu khổng lồ phải sử dụng lực lượng hoa tiêu địa phương. Bởi họ là những người dẫn đường thông thạo luồng lạch có thể giúp tàu cập cảng an toàn. Tuy nhiên, không giống bất kỳ nơi nào khác, lực lượng hoa tiêu hơn 200 năm tuổi tại cảng Marseille mỗi năm chỉ có 2 nhân sự mới.  

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »