Người đưa tin 24G

Người đưa tin 24G: 94% người được ghép thận sống từ 3 năm trở lên

17/04/2018

Theo một kết quả nghiên cứu ghép thận từ người chết cho tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, của nhóm bác sĩ tại bệnh viện này cho thấy có tới 94% người được ghép thận sống từ 3 năm trở lên.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »