Thời sự địa phương

Chánh Hội nâng chất nông thôn mới

16/05/2018

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm  2015, xã Chánh Hội, huyện Mang Thít tiếp tục tập trung nâng chất các tiêu chí đã đạt, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »