Thời sự địa phương

Học và làm theo Bác – nhiều mô hình hay trong công tác vận động quần chúng

17/05/2018

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân vận dụng một cách sáng tạo. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »