Danh sách ủng hộ

Danh sách ủng hộ Thắp sáng niềm tin từ ngày 25/06/2018 đến 01/07/2018

02/07/2018

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

453

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

           50,000  

454

Bà Út Đởm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

455

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000

456

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

457

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

458

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

459

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

460

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

461

Chị Tư

K1, P2, TPVL

         100,000  

462

Bà Từ

P4, TPVL

200,000 

463

Phạm Sơn Hải

57/20 P1, TPVL

     1,000,000  

464

Trần văn Tôn

 

     1,000,000  

465

Nguyen Thanh Van

 

         500,000  

466

Lò Nem Sáu Xệ Con

Tân Hạnh, Long Hồ

200,000

467

Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000 

468

Nguyễn Thị Kiều Loan

54/13D Mậu Thân, P3, TPVL

100,000

469

Tiệm Bánh Hải Ký

P1, TPVL

         200,000  

470

Cô Hiệp

P3, TPVL

     1,000,000  

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »