Người đưa tin 24G

Người đưa tin 24G: Bệnh nhân nằm ghép 2 người, bảo hiểm chỉ thanh toán 50%

09/07/2018

Bệnh nhân nằm ghép 2 người bảo hiểm sẽ chỉ thanh toán 1/2 mức giá giường, nằm ghép 3 người thì thanh toán 1/3. Đây là một trong những quy định mới được triển khai theo Thông tư 15 của Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 15/7 tới đây.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »