Thời sự địa phương

Vẫn còn nhiều hợp tác xã gặp khó trong hoạt động

10/07/2018

Trong giai đoạn hiện nay, việc phát triển kinh tế hợp tác càng cần thiết hơn khi mà kinh tế hộ nhỏ lẻ, không đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều hợp tác xã gặp khó và cần nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả để nâng cao chất lượng hoạt động.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »