Thời sự địa phương

Giải pháp nâng chất hợp tác xã

11/07/2018

Tỉnh Vĩnh Long hiện có 53,26% hợp tác xã được xếp loại hoạt động khá, tốt; số còn lại hoạt động trung bình và yếu kém. Trước thực trạng trên, tỉnh có giải pháp gì để nâng chất các hợp tác xã. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »