Thế giới quanh ta

Tokyo thực hiện chiến dịch giờ đi làm linh hoạt

11/07/2018

Từ đầu tuần này, thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã bắt đầu thực hiện chiến dịch Jisa Biz kéo dài 1 tháng nhằm làm giảm tình trạng đông đúc trên xe điện vào giờ cao điểm thông qua việc khuyến khích giờ làm việc linh hoạt hơn.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »