Người đưa tin 24G

Người đưa tin 24G – Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội: “Không trả lại tiền giữ chỗ là thiếu nhân văn”

12/07/2018

Chiều hôm qua (11/7), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có thông tin đến báo chí về cách ứng xử của các trường khi gây khó khăn cho phụ huynh rút hồ sơ, không trả lại tiền là thiếu tính nhân văn. Sở cũng hứa sẽ chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »