Thời sự địa phương

Lúa Thu Đông an toàn trong kỳ triều cường đầu tháng 7 âm lịch

16/08/2018

Đến nay, nông dân tỉnh Vĩnh Long đã xuống giống hơn 43.000 ha lúa Thu Đông 2018. Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các công trình thủy lợi và tập trung xuống giống trong ô bao chắc chắn, nên phần lớn diện tích lúa được đảm bảo an toàn trong đợt triều cường đầu tháng 7 âm lịch.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »