Thời sự địa phương

Khó khăn trong giải phóng mặt bằng ảnh hưởng tiến độ triển khai các dự án đầu tư

27/08/2018

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018, đã có 32 dự án của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đăng ký đầu tư vào tỉnh Vĩnh Long, với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 23.900 tỷ đồng. Trong đó có 11 dự án được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng số vốn trên 3.144 tỷ đồng. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »