Thời sự địa phương

Đài PT-TH Vĩnh Long tiếp tục xét cấp học bổng Trần Đại Nghĩa – Tiếp sức đến trường năm học 2018-2019

28/08/2018

Tiếp sức và chia sẻ khó khăn với các học sinh thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long vừa thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng năm 2018, Đài PT-TH Vĩnh Long xét cấp học bổng Trần Đại Nghĩa- Tiếp sức đến trường năm học 2018-2019.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »