Chuyên đề THVL, Tổng hợp

Quốc phòng toàn dân: Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mang Thít

13/09/2018

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »