Người đưa tin 24G

Đề xuất nâng hỗ trợ học nghề khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp

20/09/2018

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang đề xuất mức hỗ trợ học nghề cho người hưởng bảo hiểm thất nghiệp có thể lên tới 4,5 triệu đồng/khóa. 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »