Thời sự địa phương

Tập trung giải quyết khó khăn trong xây dựng cơ bản

26/09/2018

Dù khối lượng thi công cũng như tiến độ giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản từ đầu năm đến nay của tỉnh Vĩnh Long đạt thấp nhưng  mục tiêu của tỉnh là giải ngân vốn xây dựng cơ bản được phân bổ trong năm nay từ 95% trở lên.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »