Thế giới quanh ta

Ứng dụng máy bay không người lái vào cứu hộ

26/09/2018

Gần đây, máy bay không người lái hay thiết bị bay điều khiển từ xa được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực đời sống, kể cả phục vụ công tác cứu hộ. Trong những lúc nguy cấp, loại phương tiện này có thể mang lại sự hỗ trợ sống còn đối với con người.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »