Tin thế giới

Kết quả sơ bộ cuộc trưng cầu dân ý ở Macedonia

01/10/2018

Với 85% số phiếu được kiểm, Ủy ban Bầu cử Nhà nước Macedonia sáng nay cho biết đã có hơn 90% số người tham gia cuộc trưng cầu dân ý ủng hộ việc đổi tên nước thành Cộng hòa Bắc Macedonia. Tuy nhiên, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu lại rất thấp, chỉ ở mức 36%, thấp hơn ngưỡng 50% tối thiểu để kết quả cuộc trưng cầu ý dân này có hiệu lực hợp pháp.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »