Thời sự địa phương

Trên 29% dân số Vĩnh Long là hội viên khuyến học

01/10/2018

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng chăm lo cho công tác khuyến học khuyến tài nên đến nay, tỉnh Vĩnh Long có trên 29% dân số là hội viên khuyến học.

 

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »