Thời sự địa phương

Phát huy truyền thống hiếu học từ gia đình học tập

02/10/2018

Hiếu học đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Phát huy truyền thống đó, Vĩnh Long đã đẩy mạnh xây dựng gia đình học tập các cấp và được nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »