Thời sự địa phương

Chung tay vì sự nghiệp khuyến học

03/10/2018

Thời gian qua, các cấp hội khuyến học tỉnh Vĩnh Long đã tích cực vận động  các tổ chức, cá nhân, đơn vị hỗ trợ kinh phí xây dựng quỹ khuyến học, chung tay cùng ngành giáo dục chăm lo cho sự nghiệp trồng người.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »