Danh sách ủng hộ

Danh sách ủng hộ Những ước mơ xanh từ ngày 01/10/2018 đến 07/10/2018

08/10/2018

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

669

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

670

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000

671

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000

672

Nhựt Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân

 

100,000

673

Bé RuBy

P9, TPVL

100,000 

674

Yến Trâm

Trường An

50,000

675

Trung tâm phục hồi da Lan Quyên

P1, TPVL

500,000

676

Tiệm điện Năm Xây

Chợ Vĩnh Long

50,000

677

Minh Văn

Lớp 11/4 Trường Lưu Văn Liệt

50,000

678

Minh Huy

Lớp 6/5 Trường Lê Quí Đôn

50,000

679

Bảo Vinh

Bình Chánh, TPHCM

50,000

680

Ông Đinh Ngọc Chơn

Thủ Thừa,Long An

1,500,000

681

Thính giả Cầu Đôi

 

2,000,000

682

Bà Từ

P4, TPVL

200,000 

 

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »