Người đưa tin 24G

Nợ tiền giáo viên dạy kê, dạy gác – Bài toán chưa có lời giải

10/10/2018

Theo nhiều giáo viên phản ánh, đã vào năm học mới được hơn một tháng nhưng tiền tăng tiết, tăng giờ của giáo viên ở huyện Đắk G’long (tỉnh Đắk Nông) trong năm học trước vẫn chưa được chi trả. Trong khi đó, ngay đầu năm học mới này do thiếu giáo viên nên việc dạy tăng tiết, tăng giờ vẫn đang tiếp diễn.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »