Thời sự địa phương

Sen Dolta – lễ hội truyền thống gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Khmer

10/10/2018

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội Sen Dolta của đồng bào Khmer  Nam bộ thì hôm nay là chính lễ với các hoạt động diễn ra tại các ngôi chùa- nơi gắn liền với đời sống văn hóa tinh thần của bà con Khmer.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »