Người đưa tin 24G

Ba người tử vong do ngạt khí khi đi vào hang đá

12/10/2018

Mới đây, tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đã có đến 3 người tử vong do ngạt khí khi đi vào hang đá.

Từ khóa:

0 bình luận

Viết bình luận

« | »